INFORMATIE VOOR VERWIJZERS


Voor welke klachten / welk type patiënten?

 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Trauma’s en verwerkingsproblemen na ingrijpende gebeurtenissen
 • Separatie-individuatieproblematiek,
 • hechtingsproblematiek,
 • relatieproblematiek
 • Emotionele en gedragsproblemen in verband met somatische klachten
 • Lichte tot matige persoonlijkheidsproblematiek
 • Seksuele klachten bij vrouwen
 • Werkgerelateerde problematiek

Contra-indicaties

 • Verslavingsproblemen
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychotische stoornissen
 • Suïcidegevaar

Behandelmogelijkheden

 • Psychotherapie
 • EMDR
 • Existentiele psychotherapie
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie

Rapportage en overleg

Informatieuitwisseling en overleg met onze verwijzers vind ik zeer belangrijk. Met toestemming van de cliënt zal ik u schriftelijk informeren over de behandeling. Wilt u met mij overleggen en de cliënt is hiermee akkoord, dan mag u mij natuurlijk bellen. Ik ben voor telefonisch overleg mobiel bereikbaar.
 

De cliënt meldt zichzelf telefonisch of per email bij mij aan.Voor generalistische basis GGZ en voor gespecialiseerde GGZ- behandeling heb ik schriftelijk een verwijzing nodig van u als huisarts of van een andere (arts)specialist. Wilt u op deze verwijzing expliciet zetten of het BGGZ of GGGZ betreft, anders zullen de zorgverzekeraars de gemaakte kosten niet vergoeden (zie kosten). Twijfelt u over de indicatie dan kunt u natuurlijk met mij overleggen.