CONTACT


Vult voor algemene vragen/opmerkingen onderstaand formulier in.
Als ik u terugmail gebeurd dit via een veilige omgeving, de Cliëntenlogin. U krijgt een uitnodiging om een wachtwoord aan te maken en daar in te loggen.
Daar kunnen we samen veilig berichten en bestanden delen met elkaar. 

Om u aan te melden als cliënt kunt u het aanmeldingsformulier invullen dat u hier kunt vinden. 

 

Praktijkadres:
Hertogin Johannasingel 40
5345 AJ Oss

Mw. Drs. S.M. Geurts van Kessel
Psychotherapeute
BIG registratie 19050534816
Gezondheidszorg Psycholoog
BIG Registratie 89050534825
KvK: 50124471
Voor een uitvoerig curriculum vitae ben ik te vinden via LinkedIn

 

Kwaliteitsstatuut:

 

Ik ben in het bezit van een erkend kwaliteitsstatuut. Klik hier om deze te openen.

 

Klachten:

Voor klachten over uw behandeling kunt u zich richten tot één van de bij het intervisieverband aangesloten collega’s, als u er met mij niet uitkomt (zie de links hieronder). Ook kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. www.lvvp.nl

 

Samenwerkingsverbanden/ Intervisie:

Ik werk nauw samen met mijn 3 directe collega’s GZ psychologen van psychologenpraktijk Maasland Oss welke in hetzelfde pand gehuisvest zijn als waar ik gehuisvest ben. Ik heb met hen maandelijks supervisies waarbij wederzijdse cliënten besproken worden. In dat intervisieverband worden allerlei zaken besproken over ontwikkelingen in de organisatie van zorg, diagnostische aangelegenheden, lopende psychotherapieën, contacten met andere zorgverleners en dergelijke. Hierbij worden de gangbare privacy- en geheimhoudingsregels uiteraard in acht genomen volgens de WGBO*. Intervisie is een belangrijk instrument dat de kwaliteit van zorg waarborgt. Ook kunnen wij als collega’s bij elkaar terecht voor consultatie en verwijzingen over en weer. Ook heb ik met deze collega’s afspraken gemaakt betreffende achterwacht tijdens vakanties en afwezigheid en klachtenregelement bij onze praktijkvoering.

 

Psychologenpraktijk Maasland
Sandra van Ballegooij GZ psychologe BIG, AGB: 94008190

Karin van Hees GZ psychologe BIG, AGB: 94000227

Marianne Arts, GZ psychologe BIG, AGB: 94016911

Marieke Cox GZ psychologe BIG, AGB: 94061627
Hertogin Johannasingel 40
5345 AJ Oss
Website: www.psychologenpraktijkmaasland.nl

 

Daarnaast werk ik nauw samen met mijn collega’s psychotherapeuten uit Nijmegen in de vorm van intercollegiale toetsing waarbij elkaars behandelplannen en diagnostiek bekeken en getoetst worden volgens de LVVP-toetsingsrichtlijnen (zie www.lvvp.info). Ook heb ik met deze collega’s afspraken gemaakt betreffende achterwacht tijdens vakanties en afwezigheid en klachtenregelement bij onze praktijkvoering.

 

Psychotherapiepraktijk Alia Sadiek
Psychotherapeut BIG, AGB:94002650
Bijleveldsingel 32
6524 AD, Nijmegen
(Samenwerkingsverband met Oss en intervisie)
Website: www.aliasadiek.nl

 

Praktijk voor Psychotherapie Sabine Haves
Klinisch psycholoog BIG, AGB:94012541
Bijleveldsingel 32
6524 AD, Nijmegen
(Samenwerkingsverband met Oss en intervisie)
Website: www.sabinehaves.nl

 

Voorts heb ik een samenwerkingsverband met enkele huisartspraktijken uit Oss. Ik neem ongeveer vijf a zes keer per jaar deel aan het MDO van verschillende huisartspraktijken uit Oss. Bij deze MDO’s zijn huisartsen, POH's GGZ, psychiater en meerdere zorgverleners op het vlak van GGZ aanwezig en worden patiënten besproken. Ook heb ik met sommige huisartspraktijken vaste afspraken over de wijze van verwijzen en terugrapportage.

 

Tot slot ben ik aangesloten bij zorggroep Synchroon voor consultatieve raadpleging en deelname aan regionale netwerkbijeenkomsten van verschillende ketenpartners. Dat betekent dat POH’s GGZ uit Oss en huisartsen mij via het KIS kunnen raadplegen. Ook is er volgens een raamovereenkomst van Synchroon een samenwerkingscontract vastgelegd tussen mij en de verschillende huisartspraktijken. Twee maal per jaar ben ik aanwezig bij een regionale netwerkbijeenkomst van Synchroon, waarbij alle POH’s, huisartsen en psychologische zorgverleners uit de regio Oss aanwezig zijn.

 

Synchroon Zorggroep
Deelname aan consultatieve raadpleging door huisartsen
Postbus 3274
5203 DG ’s-Hertogenbosch
www.synchroon.info

 

Andere relevante links zijn:

www.lvvp.nl
www.bigregister.nl
www.nvgzp.nl
www.invoeringbasisggz.nl